บริการ Co-Location

          บริการรับฝากเครื่อง Server ของลูกค้า เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการลงทุน และการดําเนินการของเครือข่าย โดยแบ่งประเภท ของการบริการตามขนาดของอุปกรณ์ ตั้งแต่ 1U จนถึง 42U (Full Rack) ความเร็วสูงในการเข้าชมข้อมูลใน Website โดยไม่จํากัดปริมาณรับส่งข้อมูลผ่าน เครื่อง Web Server

• พร้อมระบบรักษาความปลอดภัยในการเข้าถึงเครื่อง Web Server
• ระบบการรักษาระดับแรงดันไฟฟ้า และระบบไฟฟ้า สํารอง พร้อมด้วย Power Generator เพื่อส่งพลังงานไฟฟ้าสำรองกับทั้งระบบกรณีไฟฟ้าตก หรือดับ
• มีระบบควบคุมอุณหภูมิห้อง และระบบป้องกันไฟต่างๆที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อคุณภาพ และความมีเสถียรภาพของระบบ
• มีวิศวกรที่เชี่ยวชาญดูแลระบบตลอด 24 ชั่วโมง