บริการ Web Hosting

รายละเอียดบริการ S M L XL
 พื้นที่ (MB) 500MB 1000MB 2000MB 5000MB
 ราคา (บาท/ปี)  800฿  1500฿ 2500฿  5000฿
 ค่าบริการแรกเข้า/ค่าติดตั้ง ฟรี ฟรี  ฟรี ฟรี
 ปริมาณรับส่งข้อมูล  ไม่จำกัด  ไม่จำกัด ไม่จำกัด ไม่จำกัด
 จำนวน Email Account 5  20 50  100
 จำนวน Databases  1 3 5 10
 จำนวน Sub-Domains ไม่จำกัด ไม่จำกัด ไม่จำกัด  ไม่จำกัด
         
         

 - หากต้องการนอกเหนือจาก Package ข้างต้น สามารถเลือกปรับเปลี่ยนได้ตามต้องการ โดยทุก Package จะประกอบด้วย

Web-bases and SMTP E-mail
Spam Assassin
CGI Access
PHP Access
SSL Access
SSH Access
FTP Access & Files Manager
MySQL & phpMyAdmin
Cgi-bin
Perl